HamNET

 

Czym jest sieć HamNET?

 

High-speed Amateur radio Multimedia NETwork (geneza nazwy HamNET) jest bazującą na radiu i protokole TCP/IP zamkniętą siecią przeznaczoną głównie dla radioamatorów.

 

System oferuje różne możliwości zastosowań, np:

 • Transmisje danych packet-radio z dużymi szybkościami, w tym transmisje danych APRS,
 • Echolink via PROXY,
 • Łącza pomiędzy przemiennikami cyfrowymi (D-Star, DMR, Fusion, itp)
 • Transmisje poczty elektronicznej w systemie WinLink2000,
 • Transmisje obrazów amatorskiej telewizji analogowej (ATV) i cyfrowej (DATV),
 • Transmisje głosu - VOIP (np. Skype i podobne rozwiązania) przez serwer "Mumble",
 • Wymianę informacji w systemie "Instant messaging" (Jabber / XMPP),
 • Dostęp do amatorskich witryn WWW,
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową do DX-Clustera,
 • Zdalny dostęp do odbiorników i radiostacji sterowanych poprzez sieć,
 • Zdalne sterowanie przemienników amatorskich.

 

Obecnie szybkość transmisji w sieci HamNET wacha się pomiędzy 1 a 20 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii. Każdy krótkofalowiec możne uczestniczyć w tej sieci jako: użytkownik, sysop itd.

 

Sieć HamNET używa protokołu TCP/IP jako warstwy nośnej, więc obecna infrastruktura sieci AX.25 jest widziana w ramach HAMNET (wykorzystuje się tu protokół AXIP dla warstwy AX.25).

 

HamNET możne być uzupełnieniem kanału łączności w sytuacjach kryzysowych w ramach współpracy z innymi jednostkami, jako kanał cyfrowej łączności - którego niezależna od istniejącej sieci Internet infrastruktura, oparta jest o własne linki radiowe.

 

 

Czym nie jest sieć HamNET?

 

HamNET nie zastępuje i nie oferuje dostępu do Internetu, zapewnia za to szybką komunikację poprzez linki radiowe, w oparciu o dostępne technologie.